Wortel teelt

Sinds 2020 telen wij peen voor de firma Laarakker uit Well. De wortelen worden in juni gezaaid waarna zij gerooid worden in januari/februari.

Wij hebben onze aardappelrooier aangepast met een schijvenkopper. Hiermee is het mogelijk om het bovenste stukje kop van de wortel af te snijden. De wortelen gaan na het rooien direct op een vrachtwagen waar zij naar de wasserij gebracht worden en binnen 24 uur verwerkt tot diepvries product.

 

Meer informatie

Aardappels poten Bieten zaaien Maiszaaien met vloeibare kunstmest Graan zaaien Gras zaaien Groenbemester zaaien

In het voorjaar zijn wij druk met het poten van onze aardappels. We hebben het pootgoed onder goede omstandigheden in de opslag liggen en vandaar uit, laden we onze kippers en gaan ze rechtstreeks naar de verschillende percelen waar we aan het poten zijn. We poten met een Grimme GB430 pootmachine. Deze vierrijige bandpootmachine is de goede machine voor het snel, efficiënt en productvriendelijk poten van aardappelen. Tijdens het poten kan een combinatie van kunstmest toegediend worden onder de knol, de rugvorming, de erosiebescherming, alsmede de applicatie van granulaat, vloeibare bestrijdingsmiddelen en grondbehandelingsmiddelen.

Bij AT Texel voeren we het zaaien uit met een kleine en lichte 4 cilinder trekker op dubbellucht montering, hierdoor is de insporing gering.

Het zaaimachine is een Kverneland Accord Monopill Se, dit is een 12 rijige elektrische aangedreven machine. Het heeft een controlesysteem wat aangeeft wanneer er een element niet zaait bij storing of wanneer het leeg is. Het is mogelijk om vanuit de cabine de zaaiafstand in de regel per mm in te stellen, ook is het mogelijk elementen uit te schakelen om overlap te minimaliseren bij bijvoorbeeld geren of  halve vaarten. Hierdoor wordt er geen onnodig zaad gebruikt.

Daarbij werken we meteen granulaatset, vanwege de steeds groter wordende problematiek rondom chitwoodi was er een toenemende vraag naar granulaattoediening tijdens het bietenzaaien.

Wij hebben bij AT Texel gebruik van diverse trekkers met achterwielen met dubbellucht montering. Dit doen we om toch op de zachtere gronden zo min mogelijk insporing te krijgen.

Voor het mais zaaien maken we bij AT Texel gebruik van een Kverneland optima, een Monosem 6 rijige machine met schijfkouters voor zowel de kunstmestkouters als zaaikouters. Hierdoor is het goed mogelijk om door gespitte grond of eventueel ondergespit wortelstro te zaaien. Voorop de trekker is een Kverneland IXTRA fronttank geplaatst. Deze tank is uitgerust met een spuitcomputer die de gift aanpast aan de rijsnelheid. In de originele kunstmestkouters werden leidingen geplaatst om kunstmest in de grond te kunnen spuiten.

Hiervoor hebben wij verschillende systemen beschikbaar. Er kan gekozen worden voor een rotorkopeg met zaaibalk. Een voorzetwoeler in combinatie met een rotorkopeg met zaaibalk. Of als derde combinatie een Imants spitmachine met fronttank en zaaibalk.

 

Voor het inzaaien van grasland werken we op zandgrond met een volvelds zaaimachine. Hiervoor hebben wij verschillende systemen beschikbaar. Er kan gekozen worden voor een rotorkopeg met zaaibalk. Een voorzetwoeler in combinatie met een rotorkopeg met zaaibalk. Of als derde combinatie een Imants spitmachine met fronttank en zaaibalk.

Ook bestaat de mogelijkheid om doorzaaien van grasland. Het is een efficiënte en rendabele om de capaciteit van blijvend grasland optimaal te benutten.

Een groenbemester draagt sterk bij aan het verhogen van de opbrengst van de maisteelt. Direct na de mais zorgen wij ervoor dat het inzaaien van het maisland met een groenbemester snel en efficiënt gebeurt. Een groenbemester zorgt voor stikstofbinding, minder natte percelen en verhoogt het organische stofgehalte. Bovendien zorgt een groenbemester voor de bestrijding van aaltjes. Hiervoor gebruiken we smaragd.

ATT Mechanisatiebedrijf Texel

ATT Mechanisatiebedrijf Texel

Ga naar ATT Mechanisatie

A.T.T. Mechanisatie
Schorrenweg 11
1794 HD Oosterend – Texel

Webdesign Utrecht: The Goodplace